Fond oprav

Nahoru  Předchozí  Další

Fond oprav je speciální účet, na který si vlastníci, případně vlastník, sdružují peněžní prostředky určené k udržování a opravám společných částí objektu.