Vyčleněné dluhy

Nahoru  Předchozí  Další

Běžně SIPO rozesílá složenky počátkem každého měsíce tak, aby v tomto měsíci bylo možno tuto složenku uhradit. Pokud někdo z jakéhokoliv důvodu složenku do posledního dne v měsíci neuhradí, nelze touto složenkou již dále platit a SIPO pošle následující měsíc výzvu k úhradě ve formě upomínky platby (=červená složenka). Tuto upomínku je možné uhradit opět do konce měsíce. Pokud ani v tomto náhradním termínu složenka není uhrazena, je tato skutečnost službou SIPO oznámena organizaci formou "vyčleněných dluhů". SIPO tyto dluhy již dále nevymáhá.