Úvod
Jak se to dělá
Rozcestí
Odečty vodoměrů
Přihlášení do programu
Nastavení
Odečty RTN
Vyúčtování služeb
Uložení dat
Spolky dat
Přidání nového měsíce
Tisky
Tisk evidenčního listu
Tisk nájemní smlouvy
Tisk oznámení o jednostranném navýšení nájmu
Tisk oznámení o změně nájmu
Tisk všech osob
Tisk seznamu uživatelů
Tisk bytů a místností
Tisk předpisů do fondu za měsíc
Hledání
Vyhledání rozdělovače topných nákladů (RTN)
Vyhledání vodoměru
Vyhledání uživatele
Co je to
Evidenční list
SIPO
Poštovní kmen
RTN
Vyčleněné dluhy
Vyúčtování
Export
Import
Spolky
Revize
LV
Klíče
Účty
Nový měsíc
Fond oprav
Fondy
Odečty vodoměrů

© 2009 Mgr. Gustav Fiala